itx청춘열차여행

페이지 정보

profile_image
작성자봄여름가을겨울 조회 3회 작성일 2021-05-11 16:00:27 댓글 0

본문

경춘선(용산-춘천), ITX-청춘, 전체주행영상

경춘선, 용산역 - 춘천역
ITX-청춘열차의 전체주행영상

★좋아요와 댓글은 영상제작에 큰 힘이 됩니다.★
==============================

오즈튜브 구독 : https://bit.ly/2xLVVqD
오즈튜브 인스타 : https://www.instagram.com/oz_tube
비즈니스 문의 : great_oz@naver.com

(기차2층칸) #2층기차#청춘열차itx/#기차여행/Double Decker train/경춘선itx

[랜선여행시리즈3] Online train trip series, Korea.
용산-춘천간 itx청춘열차는 8량으로 되어있고, 그중 2량이 2층기차 이다.
데이트 하는 커플이나 어린이동반 가족을 많이 볼수 있다.
[Online Travel Series 3] Online train trip series, Korea.
The Yongsan-Chuncheon itx youth train consists of 8 cars, of which 2 are two-story trains.
You can see many dating couples and families with children.
[Online Travel Series 3] Chuỗi chuyến đi tàu trực tuyến
Tàu thanh niên itx Yongsan-Chuncheon gồm 8 toa, trong đó có 2 toa là tàu hai tầng.
Bạn có thể thấy nhiều cặp đôi hẹn hò và những gia đình có con.
[在线旅行系列3]在线火车旅行系列
龙山春秋itx青年列车共有8辆车,其中2层是两层火车。
您会看到许多约会的夫妇和有孩子的家庭。

_경춘선ITX, ITX-청춘열차
2012.2.28 청량리와 춘천을 오가는기차여서 이름붙여진 ITX청춘열차
한국철도공사의 도시간 좌석급행열차, 용산-춘천간의 경춘선을 운행하는 고속열차
차량사양: 2층형8편성 64량(1편성 342석)
운행구간: 용산~춘천(최단 68분 소요)
정차역 : 용산 옥수 왕십리 청량리 상봉 퇴계원 사릉 평내호평 마석 청평 가평 강촌 남춘천 춘천
승차권구입: 용산~춘천 8,300원
_Gyeongchun Line ITX, ITX-Youth Train,Korea.
2012.2.28 ITX Youth Train, named because it travels between Cheongnyangni and Chuncheon
Korea Railroad Corporation's intercity express train, a high-speed train running the Gyeongchun Line between Yongsan and Chuncheon
Vehicle specification: 64 cars for 8 groups of 2 floors (342 seats for 1 group)
Service section: Yongsan-Chuncheon (takes as little as 68 minutes)
Stops: Yongsan Oksu Wangsimni Cheongnyang-ri Sangbong Toegyewon Sareung Pyeongnaehopyeong Maseok Cheongpyeong Gapyeong Gangchon Namchuncheon Chuncheon
Ticket purchase: Yongsan~Chuncheon 8,300 won
_Gyeongchun Line ITX, ITX-Youth Train
2012.2.28 Tàu Thanh niên ITX, được đặt tên vì nó đi giữa Cheongnyangni và Chuncheon
Tàu tốc hành liên tỉnh của Tập đoàn Đường sắt Hàn Quốc, tàu cao tốc chạy tuyến Gyeongchun giữa Yongsan và Chuncheon
Quy cách xe: 64 xe 8 đoàn 2 tầng (342 chỗ 1 đoàn)
Phần dịch vụ: Yongsan-Chuncheon (mất ít nhất 68 phút)
Điểm dừng: Yongsan Oksu Wangsimni Cheongnyang-ri Sangbong Toegyewon Sareung Pyeongnaehopyeong Maseok Cheongpyeong Gapyeong Gangchon Namchuncheon Chuncheon
Mua vé: Yongsan ~ Chuncheon 8.300 won
_庆春线ITX,ITX-青年列车
2012.2.28 ITX青年列车,因在清凉里和春川之间穿梭而命名
韩国铁路公司的城际特快列车,这是一条运行龙山和春川之间的庆春线的高速列车
车辆规格:2层8组64辆(1组342席)
服务部分:龙山春川(仅需68分钟)
停靠站:龙山Oksu Wangsimni清凉里Sangbong Toegyewon Sareung Pyeongnaehopyeong Maseok Cheongpyeong Gapyeong Gangchon Namchuncheon Chuncheon
购票:龙山〜春川8,300韩元

#Korea_train
브금
Drunken Sailor
The Midshipmen Glee Club. _YouTube Audio Library

[한국철도 레일튜버] ITX-청춘 탑승기

용산~춘천간을 운행하는 ITX-청춘을 이용하며, 구석구석 살펴보았습니다.

#QR코드 승차권을 이용하여 게이트 통과부터, ITX-청춘 내부 화장실, 2층객차, 객실 내부 등등 구경까지!

+ 임현아 레일튜버가 다녀왔습니다. 함께 보시죠!

#한국철도 #한국철도공사 #코레일 #KORAIL #경춘선 #ITX청춘 #용산역 #청량리역 #춘천역 #기차여행

... 

#itx청춘열차여행

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 2,554건 17 페이지
게시물 검색
Copyright © deyoungpension.com. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz